pokój ustawny

Aranżacja: Co zrobić aby pokój był ustawny?

Odpowiednie proporcje pokoju

O tym czy Twój pokój będzie ustawny zadecydują między innymi odpowiednie proporcje w jego zaaranżowaniu. Wygodne pokoje to takie o kształcie zbliżonym do kwadratu, natomiast za optymalny uznaje się stosunek szerokości do długości około 2:3. Największy kłopot możemy mieć zwłaszcza w małych mieszkaniach. Jeśli pokój nie przekracza 2,9 m może być znacznie trudniej go odpowiednio umeblować. Jeśli to będzie sypialnia nie sposób wstawić na przykład podwójnego łóżka. Problem jest również z pozostałymi meblami, w długich i wąskich sypialniach można je ustawić jedynie wzdłuż dłuższych ścian. Sprawi to jednak wrażenie ciasnoty i ograniczy dostęp światła do pokoju. więcej