Polityka Prywatności

 

Postanowienia Ogólne

mebleb.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, przy czym użytkownicy serwisu zostaną poinformowani. Każdego użytkownika serwisu, użytkownika zapisanego do newslettera serwisu mebleb.pl oraz klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronie https://www.mebleb.pl/polityka-prywatnosci

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: mebleb.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (użytkowników) swojego serwisu i newsletterów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu www.mebleb.pl, nie zapisywać się do newsletterów należących do mebleb.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez mebleb.pl

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do mebleb.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Charakter podania danych jest dobrowolny. Dane są przetwarzane przez serwis mebleb.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Podając swoje dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez właścicieli serwisu mebleb.pl.

Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Serwis mebleb.pl zobowiązuje się do nie udostępniania Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Podczas Twojej wizyty na mebleb.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane techniczno-statystyczne. Zebrane w ten sposób informacje mogą posłużyć nam do personalizacji prezentowanych oraz oferowanych Ci usług.

Subskrypcja newsletterów

Subskrypcja newsletterów,  należące do mebleb.pl wymaga podania w formularzu zapisu swojego imienia oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera.. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi newsletter,  informacje handlowe. Imię pozwala zwracać się do użytkowników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez mebleb.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

mebleb.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości mebleb.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów i partnerów mebleb.pl

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych mebleb.pl

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie

Cookies (Ciasteczka)

 

Niektóre obszary serwisów należących do mebleb.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Pytania należy kierować na meblebklucze@gmail.com